4H-gard Norge

4H-gard Norge er eit organisasjonsledd i 4H Norge og eit nettverk for alle 4H-gardane i Norge. I nettverket finn du rundt 50 4H-gardar og 4H-setrar. I styret til 4H-gard Norge sit representantar frå 4H-gardane og ein representant frå sentralstyret til 4H Norge.

4H-gard Norge er òg ein del av det europeiske nettverket for besøksgardar, EFCF (European Federation of City Farms).