Storsteigen 4H-gård

Skolen har et allsidig skolegardsbruk

Om Storsteigen vgs

1. august 2019 ble Storsteigen videregående skole to skolesteder – Storsteigen i Alvdal kommune og Nordstumoen i Stor-Elvdal kommune. Det er til sammen ca. 60 årsverk ved Storsteigen vgs.

Skolested Storsteigen
Skolested Storsteigen har ca. 100 elever innen utdanningsprogrammet naturbruk, med profiler for allsidig fjellandbruk, hest, entreprenørskap, friluftsliv og studieforberedelse. Elevene kan også få studiekompetanse ved å velge Vg3 naturbruk studieforberedende og påbygg etter yrkesfaglig fordypning (YF).

Skolen har et allsidig skolegardsbruk med nye driftsbygg for husdyr, stallplass til 18 hester, og en seter i Norges lengste og i manges øyne vakreste seterdal, Einunndalen. Skolen har også et internat med plass til ca. 35 elever.

Skolested Storsteigen er også studiested under Fagskolen Innlandet, med tilbudene grovfôrbasert husdyrhold for fjellandbruket og agronomutdanning for voksne.

Skolested Nordstumoen
Skolested Nordstumoen gir heldøgnstilbud til 27 elever med behov for særskilt tilrettelagt opplæring, innen utdanningsprogrammene naturbruk, restaurant- og matfag, og teknologi- og industrifag.

Lærere og miljøpedagoger arbeider tett sammen for å gi et helhetlig opplæringstilbud for elevene.

Steigjelen 47
Alvdal 2560 Innlandet NO
Få veibeskrivelse

Fylke

Hedmark