Haugvang 4H gård

Gården ligger i Salangen kommune, 9km nord kom kommunesenteret Sjøvegan, langs Rv 84.

Gården har produksjon av geitmelk, noe sauehold, høner, smådyr og hest. Vi dyrker poteter, grønnsaker og bær. Gården har drivhus, hobbyrom med snekkerverksted, kafè- og møterom, stall og stallstue. Det er gapahuker og turstier, båt og naust. Gården har en gammel fjøs som benyttes til førjulstilstelninger på låven og her er en museumsavdeling.

Gården er godkjent som 4H gård og Inn på tunet gård.

Aktivitetar og tilbod:

Gårdsferie, helgeopphold, arbeidstrening, besøk av familier og grupper.

Vi tilbyr også besøk av barnehager, skoleklasser, eldre mennesker, leie av stall og møterom. Barnebursdager. Ridning

Fylke

Troms
Gro 4H