Nordgardsetra 4H-seter

Vestfolds eneste seter i drift, åpen for besøkende hele sommeren

Nordgardsetra 4H-seter er Vestfold eneste seter i drift. Vi har kuer, hester, griser, sauer og høner, seterkurs for barn og unge og åpent for besøkende hver dag i hele skolens sommerferie.

Et stykke opp i skogen, helt nord i Larvik kommune ligger et koselig setertun hvor vi holder i hevd gamle setertradisjoner og formidler livet på setra til alle som kommer på besøk. I gjestebua er det kaffe, vafler og is eller du kan nyte medbrakt nistemat på tunet. Dyra er tett på, atmosfæren lun og trivelig og det koster ingenting å komme på besøk.

Aktivitetar og tilbod:

Nordgardsetra er åpen for dagsbesøkende hver dag i sommerferien, i tillegg har vi ulike kurstilbud for barn og unge. På seterkurset er deltagerne med og steller alle dyra, de lærer å melke ku og foredle melka til ost, smør, yoghurt og prim. Det er også tid til en ridetur, gårdsbesøk i lokalområdet, bading og lek. Er du i 4H kan du på denne uka gjennomføre oppgaven "På setra", men du er hjertelig velkommen om du ikke er i 4H også. Aldersgrense på seterkurs er 12 år. For de litt yngre har vi minikurs i alderen 9-11 år. Minikurs seter tar for seg mye av det samme som seterkurset, men ikke like inngående. På minikurs hest får du en innføring i håndtering og stell av hest, ridning og tur. Minikurs går over tre dager med to overnattinger.

Arrangement og opplevingar:

Gjennom sommeren har vi også andre kurs, åpne for alle aldre. Vi har blant annet kurs i nyttevekster i naturen og baking i bakerovn, både brød og pizza. Helgene har også gjerne et ekstra program. Vi får besøk av gråtasstraktorer, vi har seterdager hvor vi demonstrerer hva som lages på setra og forteller om setra og setras rike kulturhistorie, en dag er viet bjørnen som var enn reell trussel i området for et hundreår siden og vi får besøk av ulike aktører innen musikk, sang og dans.

Nordgardseterveien
Steinsholt 3277 Vestfold Og Telemark NO
Få veibeskrivelse
Setra er åpen hver dag hele sommerferien med åpent for salg i gjestebua mellom 11 og 16

Fylke

Vestfold