Jønsberg videregående skole 4H-gård

Jønsberg er Norges eldste landbruksskole

Gård og skog
Jønsberg er en allsidig drevet gård med husdyr, planteproduksjon og skog. Gårdsbruket driver rundt 1200 daa dyrket mark og vel 10.000 daa skog og utmark. Jordbruksarealet ligger rundt skolen og skogteigene er i Stange, Elverum og Trysil.

Jønsberg 4H gård tar imot barnehager, skoleklasser og 4H-klubber for omvisning og aktiviteter.

Jønsbergvegen 272
Stange 2335 Innlandet NO
Få veibeskrivelse

Fylke

Hedmark