Hauger gård, godkjent 4H-gård

Landlig gård i bynært område

Hauger gård ligger i Asker kommune ca 30 km sørvest for Oslo.

Gården drifter 27 da eid (+62 da leid) dyrket mark for gressproduksjon til beiter og dyrking av eget grovfor (og noe salg)

Og det hører til 282 da skog til produksjon av juletrær, ved til eget bruk og tømmeravvirkning

Aktivitetar og tilbod:

Hauger gård kan tilby flygende aktiviteter:

  • pedagogisk tilrettelagte besøk for barnehager, skoleklasser, SFO-grupper og andre
  • bursdagsselskaper
  • juletrehenting med bålkos, sledekjøring og selvhugst av eget juletre de siste helgene før jul
  • aktivitetsuker om sommeren
  • tilpasset undervisning til enkeltelever
  • De Aktive 4H-klubb
Heggedalsveien 146
Heggedal 1389 Akershus NO
Få veibeskrivelse
Etter avtale

Fylke

Akershus