Fjellvang stall og 4H-gård

Velkommen til Fjellvang stall og 4H-gård

Gården ligger 7 km fra sentrum av Mo i Rana

her leier vi ut stallplasser til hester, og har i tillegg tre egne hester. Vi har nordlandskyr som vi melker til eget bruk, og lager smør og rømme av melka. Vi har 65 vinterfora sauer. Disse får lam på våren, og vi leverer kjøtt til Nortura. Sauene og lammene beiter på Mofjellet hele sommeren. i tillegg har vi høner og ender, minigrisen «miss Piggy» hund, katt, kaniner og marsvin. Gården tar imot besøk fra ulike brukergrupper. vi arrangerer åpen gård to ganger i året,  og vi arrangerer barnebursdager. Stallen har egen rideskole, og Fjellros 4H klubb har sin base her.

Aktivitetar og tilbod:

Barnebursdager

Åpen gård: "gøy på landet" i september og "familiedag" i desember

Besøk av skoleklasser og barnehager

enkeltbrukere fra skole og NAV

handicapridning

 

Arrangement og opplevingar:

Gøy på landet (åpen gård i september)

Familiedag (åpen gård i desember)

sommerklubb/rideleir (august)

Fylke

Nordland
Fjellros 4H- klubb