Egge Museum

Historie som lever - Hele året

Egge museum ligger på toppen av Eggevammen i Steinkjer, i et kulturminnetett landskap med spor fra hele den menneskeskapte historien. Museumsområdet strekker seg over 860 mål og har tre hovedsenter: Friluftsmuseet, Egge gård og Fylkesmannsgården.

Friluftsmuseet formidler landbrukskultur med utgangspunkt i et gårdstun og den største samling landsbruksgjenstander nord for Dovre. Egge gård er det gamle høvdingsetet, der kjente sagaskikkelser som Olve, Sigrid og Kalv Arnesson hadde tilhold i vikingtid. Fylkesmannens embetsbolig fra 1919 representerer det moderne høvdingsetet på Egge. Kulturminnene og landbruket forteller sammen en historie om hvordan grunnlag for makt har blitt skapt og utøvd på Egge.

Egge museum har definert kulturminner, landskap og makt som sine satsingsområder i videre utvikling, under samlebegrepet Maktens landskap. Dette skal bl a resultere i en arena for formidling av arkeologisk materiale i det nye kulturhuset i Steinkjer, etablering av andelslandbruk i friluftsmuseet og løft av vikingtidshistorien mot jubileet for slaget på Stiklestad.

Egge museum har administrasjon og publikumsmottak i et nyrenovert og moderne hovedbygg ved friluftsmuseet, med flotte utstillinger, møtelokaler, sesongåpen kafe og museumsbutikk.

Fylke

Trøndelag