Læring

Mottoet til 4H og 4H-gardane er å lære ved å gjere. På 4H-gardane kan du få være med på aktivitetar samtidig som du lærer om naturen, maten, dyra og vekstane på garden. 4H-gardane er forskjellige og på kvar gard kan du lære noko nytt.