4H Norge samarbeider med Norges Bondelag om å utvikle nettsida Den grønne skolen med aktivitetstips, idear og pedagogisk materiell. Vi legg ut link til nettsida her når den er klar.