Friluftsliv

Mange 4H-gardar tilbyr aktivitetar i naturen, det kan være friluftsaktivitetar, eller naturmøteplassar som du kan nytte. Trykk på knappen og finn gardane som tilbyr ulike aktivitetar innan friluftsliv