Bli 4H-gard

Det er eit kvalitetsstempel å få garden godkjent som ein 4H-gard. 4H-gardsskiltet er eit varemerke og ein garanti for at garden held mål når det gjeld kvalitet og tryggleik.

Har du eit ønskje om å bli 4H-gard? Ta kontakt med 4H i ditt fylke, eller ta kontakt her på nettsida. Inviter oss gjerne på besøk på garden din, og bli kjent med konseptet 4H-gard.

Trykk på knappen for å sjå korleis du kan bli 4H-gard.