Forretningsmodellering for din gard

Her kan du laste ned rettleiing.

Kundereisa

Korleis opplevast kundereisa hos din gard?

Verktøy for 4H-gardane

På denne sida finn du verkty for den forretningsmessige utviklinga av din gard. Har du spørsmål, ta kontakt med 4H Norge.