Sikkerhet og beredskap på 4H-gård

På nettverksmøte 8.juni orienterte generalsekretær i 4H Norge, Signe Lindbråten om hvordan gjeldende tiltak i 4H kan påvirke aktiviteten på 4H-gårdene rundt i landet.

Norske gårdsbruk kan være en farlig arbeidsplass. Som 4H-gård og besøksgård har vi besøkende som ikke er vant til å forholde seg til disse farene.

Mange av 4H-gårdene og 4H-setrene planlegger nå sommeraktiviteter som gårdsuker, sommerklubb, dyrekurs, dagsleire mm.  Det er derfor viktig at vi har en god beredskapsplan som alle på gården kjenner til. Godkjenningsordningen for 4H-gårder er et viktig ledd i dette arbeidet.

Generalsekretær i 4H Norge, Signe Lindbråten orienterte om hvordan gjeldende tiltak i 4H kan påvirke aktiviteten på 4H-gårdene rundt i landet.  

Beredskapsplan til 4H Norge kan benyttes av alle gårdene. Du finner foredraget og opptak av nettverksmøtet på 4h-gårdsnettverket på facebook.

Legg igjen en kommentar