Digitalt nettverksmøte om Dyrevelferd

Er det utfordringer på besøksgårder å ivareta god dyrevelferd når barn, unge og voksne er på gården?
På første nettverksmøte setter vi dette viktige tema på dagsorden 26.april kl. 14.00

Tid: Mandag 26.april kl. 14.00- ca. 15.30 på teams

Tema for første nettverkssamling i regi av 4H-gård i Nord er dyrevelferd. Vi får innleder og foredragsholder fra Mattilsynet som vil lede oss gjennom temaene:

  • Dyrevelferdsloven og anna lovverk, ansvar og plikter for gårdeier (påminning)
  • Hvilke utfordringer ser Mattilsynet på besøksgårder i dag når det gjelder god dyrevelferd for de enkelte dyreartene.
  • Dyrehelse og smittevern
  • Det settes av tid til spørsmål og diskusjon.
  • Bli med 

 

Legg igjen en kommentar